Tutorial Scrum

Scrum adalah kerangka yang cekap di mana anda boleh membangunkan perisian dengan kerja berpasukan. Ia berdasarkan prinsip tangkas.

Tutorial ini akan membantu anda memahami perkembangan tangkas secara umum dan Scrum secara spesifik. Anda akan mengenali istilahnya yang berkaitan dengan contoh yang sesuai.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas kerangka Scrum dan pelaksanaannya.

Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana, dari mana anda boleh membawa diri anda ke peringkat seterusnya.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas mengenai konsep pembangunan perisian seperti keperluan perisian, pengekodan, pengujian, dll.