Tutorial SciPy

SciPy, sebuah perpustakaan saintifik untuk Python adalah sumber terbuka, perpustakaan berlesen BSD untuk matematik, sains dan kejuruteraan. Perpustakaan SciPy bergantung kepada NumPy, yang menyediakan manipulasi pelbagai N-dimensi mudah dan cepat. Sebab utama untuk membina pustaka SciPy ialah, ia harus berfungsi dengan nombor NumPy. Ia menyediakan amalan numerik mesra pengguna dan efisien seperti rutin untuk integrasi dan pengoptimuman berangka. Ini adalah tutorial pengantar, yang merangkumi asas-asas SciPy dan menerangkan cara untuk menangani pelbagai modulnya.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk pembaca, yang ingin mempelajari ciri-ciri asas bersama-sama dengan pelbagai fungsi SciPy. Setelah menyelesaikan tutorial ini, para pembaca akan mendapati diri mereka dalam tahap kepakaran yang sederhana, dari mana mereka boleh membawa diri ke tahap kepakaran yang lebih tinggi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan pelbagai konsep yang diberikan dalam tutorial ini, diharapkan para pembaca mempunyai pemahaman asas tentang Python. Selain itu, ia akan sangat membantu, jika pembaca mempunyai pengetahuan asas mengenai bahasa pengaturcaraan lain. Perpustakaan SciPy bergantung pada perpustakaan NumPy, dengan itu mempelajari asas-asas NumPy menjadikan pemahaman mudah.