Tutorial Komunikasi Satelit

Jika komunikasi berlaku di antara mana-mana dua stesen bumi melalui satelit, maka ia dipanggil sebagai komunikasi satelit . Dalam komunikasi ini, gelombang elektromagnet digunakan sebagai isyarat pembawa. Isyarat ini membawa maklumat seperti suara, audio, video atau data lain antara tanah dan ruang dan sebaliknya. Tutorial ini bertujuan untuk memberikan pembaca gambaran keseluruhan mengenai Komunikasi Satelit dan bagaimana ia berfungsi.

Penonton

Tutorial ini akan sesuai untuk semua pembaca yang ingin mempelajari konsep asas komunikasi satelit. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan dapat mengetahui kepentingan komunikasi satelit dan peranannya dalam senario sekarang.

Prasyarat

Para pembaca perlu mempunyai pengetahuan terlebih dahulu mengenai konsep asas sistem komunikasi analog dan digital, supaya dapat menarik manfaat daripada tutorial ini.