Tutorial Dynpro Web SAP

SAP Web Dynpro adalah teknologi UI SAP standard untuk membangunkan aplikasi web menggunakan alat grafik dan persekitaran pembangunan yang diintegrasikan dengan meja kerja ABAP. Penggunaan alat grafik mengurangkan usaha pelaksanaan dan membantu mengekalkan komponen di meja kerja ABAP. Tutorial ini menerangkan konsep utama Web Dynpro dengan tangkapan skrin yang berkaitan untuk pemahaman yang lebih baik.

Penonton

Tutorial ini direka untuk semua orang yang ingin mempelajari asas-asas SAP Web Dynpro dan maju dalam bidang pembangunan perisian.

Prasyarat

Pengetahuan asas ABAP adalah mustahak untuk memahami tutorial ini. Memahami model Model-View-Controller (MVC) dan mempunyai pengalaman dalam aplikasi web adalah tambah.