Tutorial Ujian SAP

Banyak Organisasi melaksanakan SAP ERP untuk menguruskan operasi perniagaan mereka dengan cekap. Ujian SAP adalah mengenai menguji fungsi pelbagai modul SAP dan untuk memastikan bahawa ia berfungsi mengikut konfigurasi. Tutorial ini menerangkan asas pengujian SAP.

Penonton

Tutorial ini dimaksudkan untuk semua pembaca yang ingin belajar menguji dan mengesahkan kesemua modul SAP dalam persekitaran ERP SAP.

Prasyarat

Anda perlu mempunyai pemahaman asas mengenai konsep perancangan sumber perusahaan untuk membuat sebahagian besar tutorial ini.