Tutorial SAP SRM

SAP SRM (Pengurusan Perhubungan Pembekal) adalah produk SAP yang memfasilitasi perolehan barangan melalui platform berasaskan web. Organisasi dapat memperoleh semua jenis produk seperti bahan dan perkhidmatan langsung dan tidak langsung, dan ini dapat diintegrasikan dengan modul SAP ERP dan sistem backend bukan SAP lain untuk perakaunan dan perancangan. Ini adalah tutorial pengenalan yang merangkumi asas-asas SAP SRM dan bagaimana menangani pelbagai modul dan sub-modulnya.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk profesional yang ingin mempelajari asas-asas SAP SRM. Consul tani dan ahli pasukan projek yang telah melaksanakan SAP SRM Server juga boleh menarik manfaat dari tutorial ini dan menyegarkan pengetahuan mereka.

Prasyarat

Kursus ini direka untuk pemula dengan sedikit pengetahuan tentang SAP SRM. Tetapi anda perlu memahami asas asas SAP untuk memanfaatkan tutorial ini.