SAP Simple Finance Tutorial

SAP Simple Finance (S / 4 HANA Finance) adalah salah satu modul penting untuk mengurus SAP Finance dan Perakaunan yang dikuasai oleh SAP HANA. Ia digunakan untuk melaksanakan operasi kewangan dan perakaunan dalam masa nyata dan pelaporan menggunakan alat BI. SAP Simple Finance membantu menganalisis keadaan kewangan organisasi di pasaran. Ini adalah tutorial pengenalan yang merangkumi asas-asas SAP Simple Finance dan cara menangani pelbagai modul dan sub-modulnya.

Penonton

Tutorial ini akan sangat berguna untuk profesional yang ingin mempelajari tali SAP Simple Finance dan melaksanakannya dalam amalan. Ini terutama akan membantu perunding yang bertanggungjawab untuk melaksanakan penyelesaian Perakaunan Kewangan dan Perakaunan Kos yang dikuasai oleh penyelesaian SANA HANA.

Prasyarat

Ini adalah tutorial asas dan anda boleh dengan mudah memahami konsep-konsep yang dijelaskan di sini dengan pengetahuan asas bagaimana perniagaan berkaitan dengan Kewangannya. Bagaimanapun, ini akan membantu jika anda mempunyai pendedahan terdahulu terhadap perakaunan dan cara menangani data kewangan.