Tutorial Keselamatan SAP

Keselamatan SAP diperlukan untuk melindungi Sistem SAP dan Maklumat Kritikal daripada Akses Tanpa Kuasa dalam Alam Sekitar yang Diedarkan semasa mengakses sistem secara tempatan atau dari jauh. Ia meliputi pelbagai Kaedah Pengesahan, Keselamatan Pangkalan Data, Keselamatan Rangkaian dan Komunikasi dan melindungi pengguna standard dan amalan terbaik lain yang harus diikuti dalam mengekalkan Persekitaran SAP anda. Dalam Alam Sekitar yang Diagihkan SAP, selalu ada keperluan untuk melindungi maklumat penting dan data anda dari akses tanpa izin. Kesalahan Manusia, Penyediaan Akses Yang Tidak Benar tidak membenarkan akses tanpa kebenaran kepada sistem dan terdapat keperluan untuk mengekalkan dan menyemak dasar profil dan dasar keselamatan sistem dalam persekitaran SAP anda.

Penonton

Tutorial ini sesuai untuk para profesional yang mempunyai pemahaman yang baik tentang tugas-tugas SAP Basis dan pemahaman asas tentang keselamatan sistem. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda pada tahap kepakaran yang sederhana dalam pelaksanaan konsep keselamatan dalam sistem SAP.

Prasyarat

Sebelum anda memulakan tutorial ini, kami menganggap bahawa anda berpengalaman dengan aktiviti Basikal SAP - Ciptaan Pengguna, Pengurusan Kata Laluan, dan RFC. Di samping itu, anda harus mempunyai pemahaman asas mengenai terma keselamatan dalam persekitaran Window dan UNIX.