Tutorial SAP Scripts

Skrip SAP adalah alat SAP yang digunakan untuk menghasilkan dokumen yang diformat dan untuk tujuan luaran untuk mencetak dan memindahkan dokumen perniagaan. Tutorial ini membincangkan konsep asas Skrip SAP dan bagaimana pelbagai komponen berinteraksi. Butiran mengenai cara membuat dan menyelenggara susun atur bentuk serta menjalankan program cetak dimasukkan.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk mereka yang ingin mengetahui asas-asas Skrip SAP dan menggunakannya dalam domain kerja mereka. Pemaju, perunding, dan individu yang bertanggungjawab untuk mengekalkan dan melaksanakan program cetak akan mendapat manfaat daripada tutorial ini.

Prasyarat

Tutorial ini direka untuk pemula dengan pengalaman sedikit atau tidak dalam Skrip SAP. Bagaimanapun, anda perlu memahami asas asas SAP untuk memanfaatkan tutorial ini.