Tutorial SCM SAP

Pengurusan Rantaian Bekalan SAP merupakan salah satu modul utama dalam SAP ERP dan mengawal Perancangan Pengeluaran, ramalan perniagaan dan perancangan permintaan. Ia membantu organisasi untuk menguruskan proses rantaian bekalan mereka dalam persekitaran dinamik. SAP SCM adalah perisian lengkap untuk menampung proses utama seperti rangkaian rantaian bekalan, perancangan dan koordinasi rantaian bekalan, dan pelaksanaan rantaian bekalan.

Penonton

Tutorial ini dimaksudkan untuk pemimpin projek, ahli pasukan projek, perunding SAP, perunding jualan, dan yang berkaitan dengan jabatan perancangan dan pengurusan bahan.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, kami menganggap anda mempunyai kebiasaan, pengalaman terdahulu, dan pengetahuan mengenai domain pengurusan rantaian bekalan. Walau bagaimanapun, adalah mencukupi jika anda mengetahui dasar-dasar aplikasi komputer dan alat SAP.