Tutorial SAP QM

Pengurusan Kualiti SAP adalah sebahagian daripada sistem SAP R / 3 dan disepadukan dengan modul SAP lain seperti Pengurusan Bahan SAP (MM), Perancangan Pengeluaran (PP), dan Penyelenggaraan Loji (PM). QM adalah sebahagian daripada pengurusan logistik dan ia digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi berkualiti seperti perancangan kualiti, jaminan kualiti, dan kawalan mutu, pada pelbagai peringkat seperti tahap bahan masuk, peringkat proses pembuatan dalam proses, dan selepas pengeluaran juga. Tutorial ini akan membimbing anda melalui ciri-ciri yang berbeza dari SAP QM.

Penonton

Tutorial ini direka untuk semua pembaca yang bersedia mempelajari asas-asas SAP QM. Ini juga berguna untuk pembaca yang ingin menyegarkan pengetahuan tentang SAP QM. Konsep tani Konsol Pengurusan Kualiti SAP dan QA di semua peringkat juga boleh menarik manfaat daripada tutorial ini.

Prasyarat

Kursus ini direka untuk pemula dengan sedikit pengetahuan atau tidak tentang proses Pengurusan Kualiti. Bagaimanapun, anda perlu memahami asas mengenai SAP ERP untuk memanfaatkan tutorial ini.