Tutorial SAP PS

Sistem Projek (PS) adalah salah satu modul utama SAP untuk melaksanakan pengurusan projek dan portfolio. Ia membantu anda menguruskan kitaran hayat projek bermula dari penstrukturan kepada perancangan, pelaksanaan hingga selesai projek.

Penonton

SAP PS membantu mengurus dan menyokong semua projek SAP dalam syarikat. Sistem Projek adalah sumber kepada organisasi untuk perancangan, penjadualan, pengumpulan, dan menjana pendapatan dan perbelanjaan sepanjang tempoh projek.

Prasyarat

Tiada prasyarat yang ditetapkan untuk mempelajari SAP PS, tetapi ia akan membantu jika pembaca mempunyai latar belakang dalam bidang perniagaan yang meliputi modul ini.