Tutorial PM SAP

Penyelenggaraan Loji SAP (SAP PM) adalah produk perisian yang menguruskan semua aktiviti penyelenggaraan dalam sesebuah organisasi. Modul Penyelenggaraan Loji terdiri daripada aktiviti-aktiviti penting untuk memasukkan pemeriksaan, pemberitahuan, penyelenggaraan pembetulan dan pencegahan, pembaikan, dan langkah-langkah lain untuk mengekalkan sistem teknikal yang ideal.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk sesiapa sahaja yang mempunyai pengetahuan asas mengenai aktiviti Penyelenggaraan Loji seperti pemeriksaan dan penyelenggaraan. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam aktiviti Penyelenggaraan Loji dan mempunyai pengetahuan yang adil tentang fungsi utama yang disebutkan dalam tutorial ini.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, kami menganggap bahawa anda berpengalaman dengan makna asas istilah seperti pemeriksaan, penyelenggaraan, pecahan dan terma utama lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Loji.

Anda juga harus mempunyai pemahaman asas modul SAP lain seperti Pengurusan Bahan, Jualan dan Pengedaran, dan Perancangan Pengeluaran. Sekiranya anda tidak mengetahui konsep-konsep ini, maka kami mencadangkan anda terlebih dahulu menerangkan bab keseluruhan dari mana-mana modul ini.