Tutorial Payroll SAP

SAP Payroll adalah salah satu modul utama dalam Pengurusan Modal Insan SAP. Ia digunakan untuk mengira saraan bagi setiap pekerja berkenaan dengan kerja yang dilakukan olehnya. SAP Payroll bukan sahaja terdiri daripada bahagian imbuhan tetapi juga termasuk faedah lain yang mana organisasi harus menyediakan untuk kebajikan pekerja menurut undang-undang syarikat yang berbeza di negara ini. Ini adalah tutorial pengantar yang merangkumi asas-asas SAP Payroll dan bagaimana menangani pelbagai modul dan sub-modulnya.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk para profesional yang bercita-cita untuk mempelajari asas-asas serta nuansa SAP Payroll dan melaksanakannya dalam praktik. Sistem SAP Payroll menguruskan gaji kasar dan bersih, yang juga termasuk bayaran dan potongan dikira, semasa memproses gaji untuk pekerja. Sistem mengira pembayaran dan semua potongan semasa memproses imbuhan menggunakan jenis upah yang berbeza. Tutorial ini bertujuan untuk memudahkan anda memulakan dengan SAP Payroll dan pelbagai fungsi lain.

Prasyarat

Ia adalah tutorial asas dan anda boleh dengan mudah memahami konsep-konsep yang dijelaskan di sini dengan pengetahuan asas bagaimana syarikat atau organisasi berkaitan dengan Sistem Penggajiannya. Bagaimanapun, ini akan membantu jika anda mempunyai pendedahan terdahulu dan bagaimana menangani Payroll dan teknik automasi pemprosesan yang berkaitan.