Tutorial SAP NetWeaver

SAP NetWeaver adalah platform teknologi terbuka yang menawarkan teknologi komprehensif untuk menjalankan aplikasi perniagaan kritikal misi dan mengintegrasikan orang, proses, dan maklumat.

Ia menggunakan standard terbuka untuk membolehkan integrasi dengan maklumat dan aplikasi dari hampir mana-mana sumber atau teknologi.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk mereka yang ingin memperoleh pengetahuan mengenai asas-asas SAP NetWeaver. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dan memiliki pengetahuan yang adil mengenai cara menggunakan platform untuk manfaat anda.

Prasyarat

Kursus ini direka untuk pemula dengan pengalaman SAP NetWeaver yang sedikit atau tidak. Tetapi anda perlu mempunyai pemahaman asas mengenai asas-asas SAP untuk memanfaatkan tutorial ini.