Tutorial SAP Lumira

SAP Lumira dikenali sebagai alat perisikan visual yang digunakan untuk memvisualisasikan data dan membuat cerita untuk memberikan butiran grafik data. Data dimasukkan dalam Lumira sebagai dataset dan anda boleh memohon penapis, hierarki, dan lajur untuk menyediakan dokumen. Anda boleh memilih pelbagai carta seperti carta Bar, carta Pai, dan sebagainya untuk memvisualisasikan data dengan berkesan. Tutorial asas ini menerangkan bagaimana menggunakan SAP Lumira.

Penonton

SAP Lumira dimaksudkan untuk Penganalisis Perniagaan yang dapat mengubah struktur data dan korelasi dalam apa cara yang mereka inginkan. Mereka boleh membuat visualisasi data dan cerita dari pelbagai sumber data. SAP Lumira membantu menyesuaikan data dengan keperluan organisasi untuk mencipta cerita dengan visualisasi.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, kami menganggap bahawa anda sudah mengetahui asas-asas SAP HANA. Jika anda tidak terdedah kepada SAP HANA, maka kami akan mencadangkan anda terlebih dahulu meneruskan tutorial singkat kami mengenai SAP HANA.