Tutorial SAP HANA

SAP HANA ialah platform data ingatan yang boleh diguna pakai sebagai peralatan di premis, atau di awan. Ia adalah platform revolusioner, yang paling sesuai untuk melakukan analisis masa nyata, dan membangun dan menggunakan aplikasi masa nyata. Pada teras platform data masa nyata ini adalah pangkalan data SAP HANA, yang pada asasnya berbeza dari mana-mana enjin database lain di pasaran hari ini. Tutorial ini akan mengajar anda asas-asas SAP HANA. Tutorial dibahagikan kepada bahagian-bahagian seperti Asas SAP HANA, SAP HANA-Modeling, Pelaporan, dan SAP HANA-SQL. Setiap bahagian ini mengandungi topik yang berkaitan dengan tangkapan skrin yang menerangkan pemasangan pangkalan data SAP HANA.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk sesiapa sahaja yang mempunyai pengetahuan asas mengenai SQL. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam pentadbiran dan operasi atau implantasi dan pemodelan menggunakan SAP HANA.

Prasyarat

Sebelum anda mula meneruskan dengan tutorial ini, kami menganggap bahawa anda berpengalaman dengan konsep pangkalan data asas. Anda harus mempunyai pendedahan yang baik kepada SQL, kerana SAP HANA adalah seperti pangkalan data hubungan. Jika anda tidak menyedari konsep ini, maka kami cadangkan anda terlebih dahulu melayari tutorial pendek kami di SQL.