Tutorial SAP GRC

Penyelesaian SAP GRC (Urus Tadbir, Risiko dan Pematuhan) membolehkan organisasi untuk mengurus peraturan dan kepatuhan dan menghapuskan risiko dalam mengurus operasi utama organisasi. Seperti keadaan pasaran yang berubah-ubah, organisasi berkembang dan berubah dengan pantas, dan dokumen yang tidak sesuai tidak dapat diterima oleh juruaudit luar dan pengawal selia. SAP GRC membantu organisasi untuk menguruskan peraturan dan pematuhan mereka. Tutorial ini akan membimbing anda melalui ciri-ciri yang berbeza dari SAP GRC.

Penonton

Tutorial ini direka untuk semua pembaca yang bersedia mempelajari asas-asas SAP GRC. Ini juga berguna untuk pembaca yang ingin menyegarkan pengetahuan mereka tentang GRC. Tuntutan Consul Keselamatan SAP dan Juruaudit SAP di semua peringkat juga boleh menarik manfaat daripada tutorial ini.

Prasyarat

Kursus ini direka untuk pemula dengan sedikit pengetahuan atau tidak tentang SAP GRC. Tetapi anda perlu memahami asas asas SAP untuk memanfaatkan tutorial ini.