Tutorial SAP FICO

SAP FI bermaksud Perakaunan Kewangan dan ia merupakan salah satu modul penting dalam SAP ERP. Ia digunakan untuk menyimpan data kewangan organisasi. SAP FI membantu untuk menganalisis keadaan kewangan sebuah syarikat di pasaran. Ia boleh diintegrasikan dengan modul SAP lain seperti SAP SD, SAP PP, SAP MM, SAP SCM, dll.

Pengendalian SAP (CO) adalah satu lagi modul SAP penting yang ditawarkan kepada organisasi. Ia menyokong koordinasi, pemantauan, dan pengoptimalan semua proses dalam organisasi. SAP CO merangkumi pengurusan dan mengkonfigurasi data induk yang meliputi pusat kos dan keuntungan, pesanan dalaman, dan elemen kos dan fungsi lain.

Ini adalah tutorial pengenalan yang merangkumi asas-asas FAPO SAP dan bagaimana menangani pelbagai modul dan sub-modulnya.

Penonton

Tutorial ini akan sangat berguna untuk para profesional yang ingin mempelajari tali FICO SAP dan melaksanakannya dalam amalan. Ini terutama akan membantu para perunding yang bertanggungjawab terutamanya untuk melaksanakan Perakaunan Kewangan dan Perakaunan Kos dengan SAP ERP Financials.

Prasyarat

Ini adalah tutorial asas dan anda boleh dengan mudah memahami konsep-konsep yang dijelaskan di sini dengan pengetahuan asas bagaimana perniagaan menguruskan Kewangannya. Bagaimanapun, ini akan membantu jika anda mempunyai pendedahan terdahulu terhadap perakaunan dan cara menangani data kewangan.