Tutorial SAP EWM

SAP EWM adalah sebahagian daripada Pengurusan Rantaian Pembekalan SAP seperti Sistem Pengurusan Gudang, tetapi ia menyediakan ciri-ciri yang lebih kuat dan maju untuk mengurus aktiviti-aktiviti penting dalam gudang.

SAP EWM digunakan untuk menguruskan inventori dengan cekap dalam Gudang dan untuk menyokong pemprosesan pergerakan barangan. Ia membenarkan mana-mana syarikat untuk mengawal proses dan pergerakan barangan dan pergerakan dalam Warehouse mereka di Gudang.

Ini adalah tutorial asas yang merangkumi asas-asas SAP EWM dan bagaimana menangani pelbagai komponen dan sub-komponennya.

Penonton

Dalam SAP EWM semua pergerakan barangan dikawal oleh sistem pengurusan gudang yang menyediakan alat untuk memantau aktiviti gudang. Tutorial ini telah disediakan untuk semua profesional yang ingin mempelajari asas-asas SAP EWM dan melaksanakannya dalam amalan.

Prasyarat

Ia adalah tutorial mudah dan sederhana yang pembaca dapat memahami dengan mudah. Konsep ini dijelaskan di sini dengan pengetahuan asas bagaimana sebuah syarikat atau organisasi berkaitan dengan Sistem Pengurusan Gudangnya. Bagaimanapun, ini akan membantu jika anda mempunyai pendedahan terdahulu pada inventori pengurusan penjual, pengoptimuman sumber, perkhidmatan nilai tambah dan aktiviti berkaitan lain.