Tutorial CRM SAP

Pengurusan SAP Customer SAP (SAP CRM) merupakan komponen penting dari SAP Business Suite dan ia digunakan bukan sahaja untuk menangani matlamat jangka pendek organisasi, tetapi juga membantu dalam mengurangkan kos dan meningkatkan kemampuan membuat keputusan dengan mendefinisikan strategi masa depan. CRM SAP juga membantu dalam mencapai keupayaan yang berbeza untuk bersaing dengan berkesan dan memenuhi objektif jangka panjang.

Ini adalah tutorial asas yang merangkumi asas-asas CRM SAP dan bagaimana menangani pelbagai komponen dan sub-komponennya.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk para profesional yang ingin mempelajari asas-asas serta penambahbaikan SAP CRM dan melaksanakannya dalam amalan.

Sistem CRM SAP digunakan untuk menyokong semua bidang perniagaan yang difokuskan pelanggan seperti perkhidmatan, pemasaran, penjualan, dll. Ia juga dilaksanakan untuk saluran interaksi pelanggan yang berbeza, seperti Pusat Interaksi, Internet, dan mudah alih untuk E-Commerce.

Tutorial ini dirancang untuk menjadikan pembaca lebih mudah dalam memulakan dengan SAP Customer Relationship Management dan beberapa utiliti lain.

Prasyarat

Ia adalah tutorial yang tidak rumit dan sederhana yang pembaca dapat memahami dengan mudah. Konsep ini dijelaskan di sini dengan pengetahuan asas bagaimana sebuah syarikat atau organisasi berkaitan dengan Sistem CRMnya. Bagaimanapun, ini akan membantu jika anda mempunyai pendedahan terdahulu terhadap perkhidmatan pelanggan, bantuan berkaitan jualan, pengendalian aduan dan aktiviti berkaitan yang lain.