Tutorial SAP BPC

Alat Perancangan dan Penyatuan Perniagaan SAP membantu untuk mengotomatisasi dan memperkemaskan aktiviti ramalan, perancangan, dan penyatuan perniagaan dalam sesebuah organisasi. Ia digunakan untuk menyokong semua aktiviti operasi dan kewangan dalam sesebuah organisasi. Menggunakan SAP BPC, ia juga menjadi lebih mudah menggunakan alat pelaporan. Tutorial ini menerangkan konsep utama SAP BPC.

Penonton

Tutorial ini direka untuk mereka yang ingin mempelajari asas-asas SAP BPC dan maju dalam bidang pembangunan perisian.

Prasyarat

Anda perlu mempunyai pemahaman asas mengenai bahasa pengaturcaraan untuk memanfaatkan tutorial ini. Walau bagaimanapun, kemahiran sederhana dalam BI, ABAP, dan pemodelan data adalah tambah nilai.