Tutorial SAP Ariba

SAP Ariba adalah penyelesaian Perolehan berasaskan awan untuk melakukan transaksi perniagaan pada platform tunggal. Ia boleh dengan mudah diintegrasikan dengan produk ERP SAP lain tanpa menggunakan middleware dan boleh disesuaikan mengikut keperluan perniagaan. Ariba menyediakan fungsi kotak kepada pembeli dan pembekal untuk menjalankan perniagaan dan mendapat manfaat maksimum dari pengurusan perolehan.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk sesiapa sahaja yang mempunyai pengetahuan asas mengenai penyelesaian Pengurusan Vendor SAP seperti SRM, MM dan Ariba.

Prasyarat

Sebelum anda meneruskan tutorial ini, kami menganggap bahawa anda mahir dengan pengurusan SAP Vendor dan konsep ERP. Pendedahan yang baik terhadap pilihan Pengurusan Vendor SAP, pilihan integrasi dalam suite ERP juga disyorkan.