Tutorial SAP APO

Perancangan dan Pengoptimuman Lanjutan SAP (SAP APO) adalah salah satu modul utama dalam SAP SCM, dan mengawal perancangan rangkaian bekalan, perancangan ganti, TP / VS dan perancangan permintaan dalam proses rantaian bekalan. Ia membantu organisasi untuk menguruskan proses rantaian bekalan mereka dalam persekitaran dinamik. SAP APO adalah perisian lengkap untuk meliputi proses utama seperti rangkaian rantaian bekalan, perancangan dan koordinasi rantaian bekalan, dan pelaksanaan rantaian penawaran.

Penonton

Tutorial ini dimaksudkan untuk pemimpin projek, ahli pasukan projek, perunding SAP, perunding jualan, dan yang berkaitan dengan jabatan Rantai Pembekalan dan Pengurusan Bahan.

Prasyarat

Sebelum anda meneruskan tutorial ini, kami menganggap anda mempunyai pengetahuan, pengalaman terdahulu, dan pengetahuan mengenai domain pengurusan rantaian bekalan. Walau bagaimanapun, adalah mencukupi jika anda mengetahui dasar-dasar aplikasi komputer dan alat SAP.