Tutorial Pengurusan Jualan dan Pengedaran

Pengurusan jualan adalah seni di mana eksekutif jualan atau jurujual membantu organisasi atau individu untuk mencapai matlamatnya atau membeli produk dengan kemahiran mereka. Ini adalah tutorial pengantar ringkas yang menerangkan fungsi dalam pengurusan jualan dan pengedaran. Tutorial ini juga menyoroti strategi yang digunakan dalam mengedarkan tugas kepada kakitangan jualan dan prestasi mereka.

Penonton

Tutorial ini berguna bagi mereka yang ingin memahami pengurusan jualan dan pengedaran sebagai seni untuk meningkatkan permintaan pelanggan untuk produk tertentu. Tutorial ini akan membantu mereka yang ingin menggunakan teknik jualan dan menguruskan operasi jualan firma.

Prasyarat

Untuk memahami tutorial ini, adalah dinasihatkan untuk mempunyai pengetahuan peringkat asas pengurusan. Walau bagaimanapun, pelajar umum yang ingin mendapatkan gambaran ringkas pengurusan jualan dan pengedaran mungkin mendapati tutorial ini agak berguna.