Rust Tutorial

Rust adalah bahasa pengaturcaraan sistem moden yang dibangunkan oleh Mozilla Corporation. Ia bertujuan untuk menjadi bahasa untuk sistem yang sangat serentak dan sangat selamat. Ia dikompilkan kepada kod asal; Oleh itu, ia sangat cepat seperti C dan C ++. Tutorial ini mengamalkan pendekatan yang mudah dan praktikal untuk menggambarkan konsep pengaturcaraan Rust.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami konsep dasar dan lanjutan dari Karat.

Prasyarat

Kami menganggap bahawa pembaca mempunyai pemahaman mengenai konsep pengaturcaraan asas yang diperlukan untuk kursus ini.