RSpec - Sumber Berguna

Sumber berikut mengandungi maklumat tambahan mengenai RSpec. Sila gunakannya untuk mendapatkan pengetahuan lebih mendalam mengenai perkara ini.

Pautan berguna di RSpec

  • RSpec - RSpec halaman utama rasmi.

  • RSpec Wiki - Rujukan Wikipedia untuk RSpec.

Untuk mendaftar tapak anda di halaman ini, sila hubungi e-mel ke [email protected]