Bincang RSpec

RSpec ialah rangka kerja ujian unit untuk bahasa pengaturcaraan Ruby. RSpec berbeza daripada kerangka xUnit tradisional seperti JUnit kerana RSpec adalah alat pembangunan yang didorong oleh Perilaku. Apa ini bermakna, ujian yang ditulis dalam fokus RSpec pada "tingkah laku" aplikasi yang diuji. RSpec tidak memberi penekanan kepada, bagaimana aplikasi berfungsi tetapi sebaliknya bagaimana ia berkelakuan, dengan kata lain, apa aplikasi sebenarnya. Tutorial ini akan menunjukkan kepada anda, bagaimana menggunakan RSpec untuk menguji kod anda semasa membina aplikasi dengan Ruby.