Tutorial RSpec

RSpec ialah rangka kerja ujian unit untuk bahasa pengaturcaraan Ruby. RSpec berbeza daripada kerangka xUnit tradisional seperti JUnit kerana RSpec adalah alat pembangunan yang didorong oleh Perilaku. Apa ini bermakna, ujian yang ditulis dalam fokus RSpec pada "tingkah laku" aplikasi yang diuji. RSpec tidak memberi penekanan kepada, bagaimana aplikasi berfungsi tetapi sebaliknya bagaimana ia berkelakuan, dengan kata lain, apa aplikasi sebenarnya. Tutorial ini akan menunjukkan kepada anda, bagaimana menggunakan RSpec untuk menguji kod anda semasa membina aplikasi dengan Ruby.

Penonton

Tutorial ini adalah untuk pemula yang ingin mempelajari cara menulis kod yang lebih baik di Ruby. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan dapat menggabungkan ujian RSpec ke dalam amalan pengekodan harian anda.

Prasyarat

Untuk mendapat manfaat daripada membaca tutorial ini, anda sepatutnya mempunyai pengalaman dengan pengaturcaraan, khususnya dengan Ruby.