Tutorial Pengurusan Runcit

Pengurusan Runcit adalah aktiviti menjual produk atau perkhidmatan kepada pengguna akhir mereka. Tutorial ini memperkenalkan anda kepada pelbagai kebimbangan perniagaan runcit seperti pemasaran runcit, pengurusan ruang, dan operasi runcit. Ia juga memperkenalkan anda untuk merchandising visual, campuran pemasaran runcit, dan e-tailing.

Penonton

Tutorial ini disediakan dengan mengingati keperluan pemula yang berminat untuk membuat kerjaya dalam Pemasaran Runcit dan Operasi. Untuk semua pembaca bersemangat yang lain, tutorial ini adalah bahan pembelajaran yang baik.

Prasyarat

Kami menganggap pembaca mempunyai pengetahuan asas pentadbiran perniagaan dan konsep pemasaran. Kreativiti, pemikiran analitik, pemikiran strategik, dan kemahiran komunikasi adalah tambahan.