Tutorial Tenaga Boleh Diperbaharui

Tenaga boleh diperbaharui adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada bentuk tenaga yang secara semulajadi diperoleh dari alam sekitar dan dari sumber-sumber yang boleh diisi semula secara semulajadi. Ini termasuk tenaga solar, tenaga angin, tenaga geoterma, tenaga hidro dan biomas. Tutorial ini menerangkan konsep asas setiap bentuk tenaga boleh diperbaharui dan kecekapan setiap bentuk.

Penonton

Tutorial ini dimaksudkan untuk semua pembaca yang ingin mempelajari konsep asas tenaga boleh diperbaharui, sumber, pengeluaran, dan penggunaannya.

Prasyarat

Ia adalah tutorial pengenalan yang sangat asas. Mana-mana pelajar yang ingin mengumpul pengetahuan tentang Tenaga Boleh Diperbaharui dan sumbernya boleh melalui tutorial.