Tutorial Penaakulan

Penalaran logik ialah keupayaan memahami pernyataan dan memahami mereka menggunakan logik dan menubuhkan teori. Ia melibatkan menganalisis dan mengesahkan fakta yang ada, dan sama ada menukar atau membenarkan dan menerangkan berdasarkan maklumat ini. Penentuan membuat keputusan sama ada kesimpulan boleh dibuat benar berdasarkan fakta yang disediakan, yang akan membantu dalam memuktamadkan peraturan umum, atau penjelasan yang paling diterima.

Penonton

Tutorial ini direka bentuk untuk memberi panduan yang efektif kepada orang-orang yang cuba membersihkan IAS, PCS dan Peperiksaan Perkhidmatan Awam yang lain . Terdapat persoalan dengan tahap kesukaran antara pertengahan hingga lanjutan supaya calon semua latar belakang pendidikan boleh ditangani.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, penting untuk mempunyai beberapa idea asas mengenai Teori Kesimpulan Logikal dan corak peperiksaan. Pembaca juga dijangka mempunyai tabiat berlatih pelbagai soalan.