Kadar Rasio dan Unit

Tutorial ini menyediakan liputan menyeluruh nisbah dan kadar unit berdasarkan Standard Teras (CCSS) dan Piawaian Negeri serta prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami nisbah dan kadar unit secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas nisbah dan harga unit. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam nisbah dan kadar unit, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, nombor keseluruhan, pecahan, jenis pecahan, perpuluhan, membandingkan dan memerintahkan nombor keseluruhan dan sebagainya.