Tutorial QUnit

QUnit ialah rangka kerja ujian unit untuk bahasa pengaturcaraan JavaScript. QUnit telah menjadi penting dalam bidang pembangunan yang didorong oleh ujian, dan digunakan oleh jQuery, jQuery UI, dan projek jQuery Mobile. QUnit mampu menguji sebarang pangkalan data JavaScript generik. Tutorial ini menerangkan konsep asas QUnit dan cara menggunakan QUnit dalam kehidupan sehari-hari dari mana-mana projek ujian unit semasa bekerja dengan JavaScript.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami fungsi asas alat QUnit. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam menggunakan rangka ujian pengujian dari mana anda boleh membawa diri ke peringkat seterusnya.

Prasyarat

Kami menganggap anda akan menggunakan QUnit untuk mengendalikan semua peringkat pembangunan projek JavaScript. Oleh itu, akan menjadi lebih baik sekiranya anda mengetahui perkembangan laman web menggunakan sebarang bahasa Scripting, terutama JavaScript Scripting dan proses pengujian laman web.