Tutorial Python Pandas

Pandas adalah sumber terbuka, perpustakaan Python berlesen BSD yang menyediakan struktur data berprestasi tinggi dan mudah digunakan dan alat analisis data untuk bahasa pengaturcaraan Python. Python dengan Pandas digunakan dalam pelbagai bidang termasuk domain akademik dan komersial termasuk kewangan, ekonomi, Statistik, analisis, dan sebagainya. Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari pelbagai ciri Python Pandas dan bagaimana menggunakannya dalam amalan.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk mereka yang berusaha mempelajari asas-asas dan pelbagai fungsi Pandas. Ia akan berguna khusus untuk orang yang bekerja dengan pembersihan dan analisis data. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda berada di tahap kepakaran yang sederhana dari mana anda boleh membawa diri anda ke tahap kepakaran yang lebih tinggi.

Prasyarat

Anda harus mempunyai pemahaman asas mengenai istilah Program Pemrograman Komputer. Pemahaman asas mengenai mana-mana bahasa pengaturcaraan adalah tambahan. Perpustakaan pustaka menggunakan kebanyakan fungsi NumPy. Adalah dicadangkan agar anda mengikuti tutorial kami mengenai NumPy sebelum meneruskan tutorial ini. Anda boleh mengaksesnya dari - Tutorial NumPy