Tutorial forensik Python

Python mempunyai keupayaan terbina dalam untuk menyokong siasatan digital dan melindungi integriti bukti semasa siasatan. Dalam tutorial ini, kami akan menerangkan konsep asas menerapkan Python dalam forensik pengkomputeran (digital) yang merangkumi pengekstrakan bukti, mengumpul data asas, dan penyulitan kata laluan seperti yang diperlukan.

Penonton

Tutorial ini dimaksudkan untuk semua pembaca yang berusaha meningkatkan pemahaman mereka dalam forensik digital atau perhitungan melalui penggunaan Python. Ia akan membantu anda memahami bagaimana untuk mengintegrasikan Python dalam forensik komputasi.

Prasyarat

Sebelum memulakan tutorial ini, penting untuk memahami konsep asas forensik komputasi. Dan, ia pasti akan membantu jika anda mempunyai pendedahan terdahulu kepada Python.