Tutorial Pembelajaran Deep Python

Python adalah bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi yang digunakan secara meluas dalam sains data dan untuk menghasilkan algoritma pembelajaran mendalam.

Tutorial ringkas ini memperkenalkan Python dan perpustakaannya seperti Numpy, Scipy , Pandas, Matplotlib; kerangka seperti Theano , TensorFlow, Keras . Tutorial menerangkan bagaimana perpustakaan dan kerangka kerja yang berbeza dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dunia nyata yang rumit.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk para profesional yang ingin mempelajari asas-asas Python dan mengembangkan aplikasi yang melibatkan teknik pembelajaran mendalam seperti jaring saraf konvensional, jaring berulang, penyebaran semula, dan sebagainya.

Prasyarat

Sebelum anda meneruskan tutorial ini, kami mengandaikan bahawa anda mempunyai pendedahan terdahulu kepada Python, Numpy, Pandas, Scipy , Matplotib, Windows, sebarang pengedaran Linux, pengetahuan asas sebelum Aljabar Linear, Kalkulus, Statistik dan teknik pembelajaran mesin asas.