Tutorial Pytest

Pytest adalah rangka kerja ujian berdasarkan python. Ia digunakan terutamanya untuk menulis kes ujian API. Tutorial ini membantu anda memahami -

  • Pemasangan pytest.
  • Pelbagai konsep dan ciri pytest.
  • Program sampel.

Pada akhir tutorial ini, anda harus dapat menulis kes ujian menggunakan pytest.

Penonton

Tutorial ini direka untuk memberi manfaat kepada profesional IT dan pelajar yang ingin mengambil langkah seterusnya dalam kerjaya Automasi QA mereka dengan menambah kerangka ujian yang kuat untuk skillet mereka.

Prasyarat

Prasyarat untuk bermula dengan tutorial ini adalah -

  • Keaksamaan dengan bahasa pengaturcaraan.
  • Pengetahuan mengenai konsep pengaturcaraan asas.
  • Python dipasang.