Tutorial Litar Pulse

Dalam tutorial ini, kita akan membincangkan semua litar penting yang berkaitan dengan isyarat denyut. Di samping itu, kami juga akan meliputi litar yang menjana dan berfungsi dengan isyarat nadi.

Penonton

Pembaca yang berminat dengan asas-asas denyut nadi dan litar yang berkaitan dan yang bercita-cita untuk mempunyai idea mengenai generasi dan aplikasi isyarat denyut dan menyapu, boleh meneruskan dengan tutorial ini.

Prasyarat

Kami menganggap bahawa para pembaca mempunyai pengetahuan terdahulu tentang konsep asas Litar Elektronik Asas dan tingkah laku komponen elektronik yang berlainan.

Untuk rujukan, pembaca boleh menyemak imbas melalui tutorial ELECTRONIC CIRCUITS kami di Tutorial Elektronik .