Tutorial Pengurusan Perpustakaan Awam

Perpustakaan adalah lebih daripada sekedar pusat untuk mendapatkan akses kepada buku, jurnal, dan majalah kegemaran anda. Perpustakaan awam mengadakan koleksi bahan cetakan atau elektronik yang luas dan teratur yang boleh dihantar kepada set penerima yang ditetapkan oleh kakitangan perpustakaan.

Perpustakaan secara umum menyediakan pelbagai perkhidmatan dari pemeliharaan, pengumpulan, peredaran, organisasi, dan pengambilan maklumat, sama ada dalam format bercetak atau digital.

Pengurusan Perpustakaan Awam memperkatakan tentang proses membangun, menyimpan, menguruskan, dan mengekalkan perpustakaan awam. Tutorial ini memperkenalkan anda kepada asas-asas perpustakaan awam, sumber maklumat, organisasi, format, dan pengambilan, pengkatalogan dan pengindeksan, serta undang-undang perpustakaan awam.

Tutorial ini akan menjadikan anda memahami asas-asas Pengurusan Perpustakaan Awam.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas Perpustakaan Awam dan Pengurusannya. Ia amat berguna untuk semua pembaca yang ingin membuat kerjaya dalam pengurusan pengetahuan atau sebagai pustakawan.

Prasyarat

Kami menganggap bahawa pembaca mempunyai pengetahuan asas tentang sumber-sumber pengetahuan, media, dan konsep pengurusan. Kreativiti, pemikiran analitik, visi strategik, dan kemahiran berkomunikasi adalah tambahan.