Tutorial Prototaip

Tutorial ini memberikan pemahaman lengkap tentang Prototaip . Prototaip diedarkan sebagai satu fail bernama prototype.js . Prototaip adalah objek dalam javaScript yang mana objek lain mewarisi sifat.

Penonton

Tutorial ini telah ditulis untuk pengguna bersedia mempelajari objek Prototaip JavaScript dan penggunaannya. Pengguna baru dan berpengalaman boleh merujuk tutorial ini untuk menyikat atau mempelajari prototaip JavaScript.

Prasyarat

Untuk mengetahui prototaip anda harus mempunyai pengetahuan asas JavaScript dan sifatnya.