Sifat-sifat Nombor Nyata

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif bagi Hartanah Bilangan Nyata berdasarkan Teras Biasa (CCSS) dan Piawaian Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial ringkas ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami Sifat-sifat Nombor Nyata secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas Properties of Real Numbers. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam Properties of Real Numbers, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, nombor keseluruhan, pecahan, perpuluhan, membandingkan dan memerintahkan nombor keseluruhan, ungkapan algebra dan persamaan, dan sebagainya.