Tutorial Kaedah Pemrograman

Apabila program dibangunkan untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar seperti pengurusan inventori, pemprosesan gaji, kemasukan pelajar, pemprosesan keputusan peperiksaan, dan sebagainya, mereka cenderung besar dan kompleks. Kaedah Pengaturcaraan adalah pendekatan untuk menganalisis masalah kompleks dengan merancang pembangunan perisian dan mengawal proses pembangunan. Dalam tutorial ini, kita akan meliputi pendekatan atas ke bawah untuk pengaturcaraan, juga dipanggil pengaturcaraan modular . Kami juga akan belajar tentang pengumpulan keperluan, definisi masalah dan mengenal pasti penyelesaian unik untuk masalah yang diberikan. Di samping itu, kami akan menerangkan tentang amalan terbaik untuk pengoptimuman kod.

Penonton

Tutorial ini direka untuk sesiapa sahaja yang ingin mengetahui tentang metodologi pengaturcaraan dan cara menggunakannya untuk merancang penyelesaian kepada masalah tertentu.

Prasyarat

Tiada prasyarat untuk tutorial ini kecuali keinginan untuk belajar bagaimana menulis program yang baik. Walau bagaimanapun, ia pasti akan membantu jika pembaca mempunyai pengalaman dalam menulis kod dalam mana-mana bahasa pengaturcaraan.