Prinsip Panduan Komunikasi

Dalam tutorial ini, konsep asas komunikasi bersama dengan konsep penting komunikasi analog dan digital telah diliputi. Tutorial ini berguna untuk pemula yang ingin memperoleh pengetahuan mengenai sistem komunikasi. Terdapat beberapa topik dalam tutorial ini yang merangkumi konsep komunikasi digital, yang dibincangkan secara rumit dalam tutorial Digital Komunikasi kami.

Penonton

Tutorial ini disediakan untuk pemula yang berminat dengan asas-asas komunikasi dan yang bercita-cita mendapatkan pengetahuan mengenai komunikasi analog dan digital.

Prasyarat

Untuk mendapat manfaat daripada tutorial ini, pengetahuan asas istilah yang terlibat dalam Elektronik dan Komunikasi akan menjadi kelebihan tambahan.