Faktor Nombor Perdana dan Gandaan

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif nombor prima, faktor dan gandaan berdasarkan Common Core (CCSS) dan Piawaian Negeri serta prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami nombor utama, faktor dan gandaan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas nombor, faktor dan gandaan. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda berada di tahap kepakaran yang sederhana dalam nombor prima, faktor dan gandaan, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, fakta pendaraban, jadual, gandaan dan faktor nombor dan sebagainya.