Tutorial PouchDB

PouchDB adalah sumber terbuka dalam API pangkalan data pelayar yang ditulis dalam JavaScript. Ia dimodelkan selepas CouchDB - pangkalan data NoSQL yang menguasai npm. Menggunakan API ini, kami boleh membina aplikasi yang berfungsi di luar talian dan dalam talian. PouchDB menggunakan WebSQL dan IndexedDB secara dalaman untuk menyimpan data.

Tutorial ini membincangkan asas-asas PouchDB bersama dengan contoh yang berkaitan untuk pemahaman yang mudah.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami konsep asas PouchDB. Ia akan membantu anda untuk membina aplikasi yang akan berfungsi di luar talian dan dalam talian sama menggunakan PouchDB dan CouchDB.

Prasyarat

Pembaca harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai pangkalan data. Adalah lebih baik untuk mempunyai arahan yang baik pada bahasa pengaturcaraan, yang serasi dengan node.js seperti JavaScript dan CoffeeScript.