Merancang dan Membandingkan Nombor Ditandatangani

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif untuk merancang dan membandingkan nombor yang ditandatangani berdasarkan Common Core (CCSS) dan Standard Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami merancang dan membandingkan nombor yang ditandatangani secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas merancang dan membandingkan nombor yang ditandatangani. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam merancang dan membandingkan nombor yang ditandatangani, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, nombor keseluruhan, pecahan, perpuluhan, membandingkan dan memerintahkan nombor keseluruhan, nombor bertentangan, garisan nombor dan sebagainya.