Nilai Tempat, Pesanan dan Penggenapan

Tutorial ini menyediakan liputan menyeluruh mengenai nilai tempat, pesanan dan pembundaran perpuluhan berdasarkan Common Core (CCSS) dan Piawaian Negeri serta prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial ringkas ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami nilai tempat, pesanan dan pembundaran perpuluhan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas nilai tempat, pesanan dan pembundaran perpuluhan. Setelah menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda berada pada tahap kepakaran yang sederhana dalam nilai tempat, pesanan dan pembundaran perpuluhan, dari mana anda boleh maju lagi.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, nilai tempat nombor keseluruhan, carta nilai tempat, definisi nombor perpuluhan dan sebagainya.