Perimeter dan Kawasan Poligon

Tutorial ini menyediakan liputan menyeluruh Perimeter dan Kawasan Poligon berdasarkan Standard Teras (CCSS) dan Piawaian Negeri serta prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami Perimeter dan Kawasan Poligon secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas Perimeter dan Kawasan Poligon. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana di Perimeter dan Kawasan Poligon, dari mana anda boleh maju lebih jauh.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik asas seperti rasa nombor, operasi aritmetik asas, bilangan keseluruhan, pecahan, perpuluhan, konsep geometri asas, bentuk 2d, perimeter, kawasan, menyelaras kapal terbang, dan sebagainya.