Perimeter dan Kawasan

Tutorial ini menyediakan liputan komprehensif pengenalan kepada perimeter dan kawasan berdasarkan Common Core (CCSS) dan Standard Negeri dan prasyaratnya. Pelajar boleh menavigasi laluan belajar berdasarkan tahap kesediaan mereka. Pengguna institusi boleh menyesuaikan skop dan urutan untuk memenuhi keperluan kurikulum. Tutorial mudah ini menggunakan contoh yang sesuai untuk membantu anda memahami pengenalan kepada perimeter dan kawasan secara umum dan cepat.

Penonton

Tutorial ini telah disediakan untuk pemula untuk membantu mereka memahami asas-asas pengenalan kepada perimeter dan kawasan. Selepas menyelesaikan tutorial ini, anda akan mendapati diri anda dalam tahap kepakaran yang sederhana dalam pengenalan kepada perimeter dan kawasan, dari mana anda boleh maju lebih jauh.

Prasyarat

Sebelum meneruskan dengan tutorial ini, anda memerlukan pengetahuan asas tentang konsep matematik seperti nombor, penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, perimeter dan definisi kawasan, konsep asas geometri dan bentuk, menulis, menilai ungkapan, menulis dan menyelesaikan persamaan dan sebagainya. .